Voorwaarden

Fotografie

Wettelijk mag er op alle plekken gefotografeerd en gefilmd worden waar men niet verwacht privacy te hebben. Dus gewoon op straat, op markten en parken mag. Plaatsen die te maken hebben met openbaar vervoer zijn hierop een uitzondering.

Informatie Website

Indien u via deze website de kettingbrief invult, vragen wij naar uw naam, postcode, land, e-mail, naam van uw held, postcode held, land held, e-mail held en reden held. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor dit project KASBOEK® XVI, Pop-Up Held en daaraan verwante uitingen/kunstprojecten. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. Helden blijven anoniem tenzij u zelf de naam van de held vernoemt in de 140 tekens. Het gaat om het aantal helden en de verhalen, niet om de namen van de helden. Wel krijgt de held een bericht dat hij/zij is aangemeld als held door de melder.

U bent volledig verantwoordelijk voor alle tekst dieu naar onze sites verstuurt. Alle beschikbare gemeenschapsvoorzieningen dienen op verantwoorde wijze te worden gebruikt. In het bijzonder dient u zich te onthouden van het versturen van inhoud die inbreuk maakt op wettelijke voorschriften of op de rechten van derden, waaronder begrepen het doen van uitlatingen die discriminerend, beledigend, obsceen of lasterlijk zijn of die door anderen als kwetsend worden ervaren wegens verwijzingen naar nationaliteit, etnische achtergrond, geslacht, seksualiteit, godsdienst, geloofsovertuiging of handicap. De gemeenschapsvoorzieningen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. U verleent ons een eeuwigdurend, wereldwijd, niet-uitsluitend, royalty-vrij en volledig overdraagbaar recht om alle inhoud die u op onze sites plaatst te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te publiceren, weer te geven en op te nemen in verwante werken. U doet afstand van alle morele rechten die u hebt ten aanzien van deze inhoud. U begrijpt dat wij niet alle door gebruikers gegenereerde inhoud op onze sites kunnen controleren en dat we niet verplicht zijn om dit te doen. We behouden ons echter het recht voor om alle inhoud te controleren en inhoud die door ons als ongepast wordt beoordeeld zonder voorafgaande kennisgeving te bewerken, te wissen of te verwijderen. Standpunten die in de gemeenschapsvoorzieningen worden geuit zijn afkomstig van de desbetreffende gebruikers van de site en zijn niet afkomstig van KASBOEK®, onze gelieerde ondernemingen, licentiegevers of partners. Als u meent dat bepaalde inhoud inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, kunt u dit aan ons doorgeven via info@popupheld.nl; vermeld daarbij alle relevante informatie omtrent de schending.

Publicatie

Publiceren binnen dit kunstproject kan zonder toestemming omdat het hier gaat om kunst, zonder commerciële doeleinden. Natuurlijk respecteren wij het belang van de geportretteerde.